Informace

vznik: 07.10.2005
IČO: 27011496


Doporučený měřák rychlosti nejen pro členy Spolku PeLaSe

RYCHLOST.CZ - 
test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní 
fórum

Doporučené programy

Webový prohlížeč

E-mailový klient

Thunderbird: Pošta pod kontrolou.

Balík kancelářských programů

OO.o.cz

Jabber klient

Psi , jabber klient

Používáme

Komunikační server vnitřní sítě.
Server: jabber.pelase

Kontakt

Předseda
Lukáš Machek
machek.lukas@pelase.net

Technik
Miloš Machek
info@pelase.net
jabber: technik@jabber.pelase

ICQ:44124777
Mobil
+420608973527

Webmaster
Spolek PeLaSe
webmaster@pelase.net
Čím začít...

Od našich budoucích členů především očekáváme schopnost číst. Nepište tedy maily sms a netelefonujte předsedovi, technikovi nebo komukoliv dalšímu pokud se nepřesvědčíte že na Vaši otázku není napsána odpověď na těchto stránkách a fóru! V případě vážného zájmu se zajisté dozvíte, jak a koho kontaktovat.

Vážení přátelé.

Stále častěji se na mě obracejí lidé s otázkou "Kolik stojí u Vás připojení k internetu" ?. Moje odpověď je, že nejsme poskytovatelé připojení k internetu ale spolek přátel. Z reakcí na tuto odpověď vidím, že mnoho lidí neví pořádně o čem to vlastně mluvím. Takže ve zkratce, spolek je společenství osob (ale třeba i organizací) jenž spojují své síly a finanční prostředky na základě společného zájmu a pro dosažení určitých cílů. Spolky jsou neziskové organizace a nevyvíjejí hospodářskou činnost za účelem vytvoření zisku (k tomuto účelu se zakládají obchodní společnosti popřípadě sdružení občanů). Spolky jsou apolitická sdružení, nemají co do činění s náboženstvím nebo nadacemi.

Nejvyšším orgánem spoku je valná hromada. Valná hromada je schůze členů na níž se stanovují zásadní pravidla, volí se orgány a jednatelé, určuje se směr a cíl. Spolek mezi valnými hromadami vede zvolený orgán a to podle stanov a dalších dokumentů a dle pravomocí, jenž mu valná hromada udělí. Klasickým a dobře známým případem spolků jsou tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Co si členové těchto organizací vybudují, jaké sporty budou provozovat a jakých soutěží se budou účastnit, kde seženou peníze atd. záleží jen na členech a to samé platí i pro náš spolek.

Nyní již konkrétně k našemu spolku. Prvořadým cílem je získávání a prohlubování znalostí a vědomostí členů v oblasti počítačů a informačních technologií, jejich praktické testování a rozvíjení. K tomuto účelu si členové budují počítačovou síť na propojení počítačů. Připojení sítě k internetu je vlastně jen takovou třešničkou na dortu. Z tohoto důvodu také naše síť, na rozdíl od komerčních poskytovatelů, není zablokována z hlediska komunikace mezi členskými počítači a není omezován tok dat jinak než propustností sítě. Zde je jasně vidět, že členové musí k sobě být ohleduplní protože se zde může lehce stát že některý počítač na sebe může vázat většinu kapacity sítě a tím pak znemožní ostatním členům komunikaci.

Vzorem pro náš spolek bylo a je sdružení Pilsfree.net . Na základě jejich stanov jsou i ty naše, také v ostatních bodech vycházíme z jejich, již osvědčeného, modelu. Doporučuji na tyto stránky zavítat a prostudovat jejich dokumenty. Obdobných sdružení budujících takzvané sousedské sítě je ale mnoho a proto doporučuji navštívit i jiné stránky jako například Lysafree.net nebo HKfree.org. Řekl bych, že celá filozofie těchto sdružení vychází z projektu czfree.net (podívat se sem ).

Nyní již k samotným požadavkům na člena. Každý uchazeč o členství by si měl v prvé řadě přečíst dokumenty sdružení a to hlavně stanovy a řídit se jimi. Musí být ochotný přiložit ruku k dílu, umožnit připojení dalších členů vybudováním přístupového bodu na svém domě či jiném objektu, kde má realizováno připojení, mít alespoň základní znalosti v oblasti sítí a zjistit si dostupnost naší sítě, dobře vycházet s ostatními členy sdružení, účastnit se valné hromady a v případě potřeby dalších jednání, zaplatit včas vstupní poplatek a řádně platit členské příspěvky, chovat se slušně na síti aby neomezoval zbytečně ostatní členy. Protože se již naše síť rozrostla i mimo naší obec, je také potřeba k přijetí za člena doporučení již stávajícího člena a schválení ostatních členů v dané lokalitě. Tím by se mělo zabránit v členství nespolehlivým lidem a nebo lidem, kteří chtějí pouze levný a rychlý internet například pro stahování prostřednictvím P2P sítí, nebo nejsou ochotni část svého volného času a znalostí věnovat ve prospěch spolku. Tímto je jasné, že náš spolek není vhodný pro každého, od prostého připojení k internetu tu jsou komerční poskytovatelé například Galance.net , O2 , Jon.cz, Lica, tyto společnosti mají dostupnost v našich lokalitách.

Proč se bránit proti komunikaci s P2P sítěmi. Protože klienti (programy) pro komunikaci s těmito sítěmi bývají velmi často agresívní a přesvědčil jsem se osobně, že mnozí stahovači ani nevědí, co takový program dokáže. Tím mám na mysli především datové toky a to, jak směrem k uživateli tak také od něj a jak již jsem psal výše, dokáží na sebe strhnou naprostou většinu kapacity sítě popřípadě internetové konektivity. Proto je nutné, pokud je vůbec tato činnost povolena, aby si každý uživatel tato rizika uvědomil a svůj počítač ošetřil takovým způsobem, aby nedělal problémy ostatním, dle principu stejná práva, stejné povinnosti. Komerční poskytovatelé to řeší právě těmi datovými limity, FUPem a tím také navazující cenou. V naší svobodné síti ovšem tyto restrikce uplatňujeme právě pouze proti takovým to nezodpovědným členům.

Tato omezení lze docílit vhodným nastavením stahovacích programů popřípadě použitím programů regulujících datový tok jako například NetLimiter.

Jestliže jste dočetli až sem, prostudovali si dokumenty a jste přesvědčeni že jsme pro vás to pravé, pokračujte zde na stránku přihlašovací.

 
Spolek PeLaSe 2006. Všechna práva vyhrazena Spolek PeLaSe

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!