Informace

vznik: 07.10.2005
IČO: 27011496


Doporučený měřák rychlosti nejen pro členy Spolku PeLaSe

RYCHLOST.CZ - 
test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní 
fórum

Doporučené programy

Webový prohlížeč

E-mailový klient

Thunderbird: Pošta pod kontrolou.

Balík kancelářských programů

OO.o.cz

Jabber klient

Psi , jabber klient

Používáme

Komunikační server vnitřní sítě.
Server: jabber.pelase

Kontakt

Předseda
Lukáš Machek
machek.lukas@pelase.net

Technik
Miloš Machek
info@pelase.net
jabber: technik@jabber.pelase

ICQ:44124777
Mobil
+420608973527

Webmaster
Spolek PeLaSe
webmaster@pelase.net
Info pro zájemce o vstup do sdružení

Na této stránce najdete požadavky na člena, kontakty a způsob žádosti o vstup.

Nejdříve požadavky na člena, přbírám z czela.net a ti zase odjinud, takže vlastně takový univerzální profil pro členy obdobných spolků:
Požadavky na budoucího člena:
* nesmí to být vůl!
* musí chápat základní myšlenky free-netových sítí!
* musí chápat, že nejsme poskytovatel internetu (ISP)
* musí si uvědomit, že jsme především společenství lidí majících společné hobby
* musí si uvědomovat, že se očekává, že se nějakým způsobem zapojí do činnosti sdružení, přidá ruku nebo hlavu ;-) k dílu
* musí být schopen připojit se svépomocí a řešit problémy na svojí straně svépomocí
* musí chápat, že se o síť starají sami členové ve svém volném čase - tudíž to někdy nefunguje, nebo funguje špatně
* musí počítat s tím, že jeho správce oblasti určuje způsob jeho připojení:
o takže když je někde např. několik sousedů poblíž tak že se mohou propojit kabelem, tak správce může říct, že je připojí jenom takto (propojené kabelem) a ne že každý bude mít vlastní anténu o totéž se myslí i do budoucna - pokud za rok bude chtít připojit soused již připojeného člověk, tak se očekává, že mu dotyčný vyjde maximálně vstříc a že se to zrealizuje právě např. propojením pomocí kabelu - tak aby se vývoj sítě v oblasti dělal nějak rozumně kontrolovaně
* pokud současný technický stav sítě v daném místě neumožňuje připojit dalšího nového člena, musí dotyčný počítat s tím, že ho správce odmítne z tohoto důvodu připojit
* musí dodržovat Stanovy a Pravidla sítě
* a můj dodatek , musí být připraven pomoci těm méně zkušeným, když ho požádají o pomoc.

No a nyní již k vlastímu postupu. Připravený formulář vyplňte, odešlete vhodmému správci či technikovi a poté již vyčkejte odezvy na vámi uvedený e-mail. Upozorňuji, že odpověď nemusíte obdržet a ani nejsme povinni zájemce informovat o důvodech případného zamítnutí. Nicméně, je naší snahou každému zájemci odpovědět.

Postup přijímání nového člena je následující, zájemce kontaktuje s žádostí určeného správce či technika. Bude-li doporučeno přijetí, je zájemce kontaktován a je s ním provedena prohlídka místa připojení. V případě předpokladu dostupnosti sítě pelase.net je zájemci vydána anténa a jsou s ním projadnány technické otázky připojení. Zájemci si vše připraví včetně umístění antény případně provede jiná opatření. Poté mu bude dodáno a nakonfigurováno přípojné zařízení a bude spuštěn testovací provoz. Do konce tohoto období zájemce zaplatí na účet Spolku PeLaSe vstupní poplatek. Dnem připsání vstupního poplatku je zájemce zapsán do seznamu členů a stává se plnohodnotným členem.

Jestliže není možné technicky připojit schváleného zájemce k síti pelase.net, je zařazen do seznamu čekatelů. Jakmile nastane možnost připojení realizovat, je čekatel neprodleně kontaktován.

Nezaplacení vstupního poplatku v průběhu testovacího období je bráno jako dodatečný nezájem o vstup. Zájemce je odpojen od sítě a je vyzván k navrácení technického vybavení a dplacení doby připojení.

Vedení sdružení

Předseda - Lukáš Machek
Hlavní technik - Miloš Machek

Oblasti a oblastní správci

Oblast Senice - Pepa Chytil
Oblast Pátek - Bohouš Kroupa
Oblast Okřínek - Luboš Císař
Oblast Vrbice - Petr Vokál
Oblast ostatní - Miloš Machek

Tímto formulářem, kontaktujte správce dané oblasti


Vyber příjemce: Pepa Bohouš Luboš Miloš Petr

Jméno: 

Ulice   : 

Obec  : 

Email  : 

Telefon/mobil: 

ICQ číslo         : 

Sem napiš důvod užití formuláře nebo případné změny: 

Tímto potvrzuji že jsem si řádně prostudoval veškeré dokumenty sdružení , jsem s nimi srozuměn , zavazuji se k jejich dodržování a jsem si vědom případných sankcí v případě jejich porušení.

 
Spolek PeLaSe 2006. Všechna práva vyhrazena Spolek PeLaSe

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!